Полезно

Кой трябва да приложи медиация и кой е медиаторът?

Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация.

Процедурата се води от медиатор

Медиаторът е дееспособно лице, което отговаря а следните изисквания:

  1. Не е осъждано за престъпления от общ характер
  2. Завършило е успешно курс на обучение за медиатор
  3. Не е лишено от право да упражнява професия или дейност
  4. Вписано е в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *