КРАСЕН ПЕЙЧЕВ

Медиатор, адвокат

Предлага медиация в следните сфери:

  • Семейни спорове (например за уреждане на отношенията във връзка с раздяла/развод или продължаване с брачен договор; за отношенията между родителите и децата и във връзка с децата (родителски права, издръжка, режим на виждане, специфични предизвикателства); за имуществените отношения и умиротворяване на комуникацията занапред, при това запазвайки поверителността;)
  • Спорове между наследници (например за разпределяне на наследственото имущество;)
  • Спорове за недвижими имоти (например при продажба, в случаи на съсобственост;)
  • Трудови спорове (например на работното място и колективни трудови спорове, както и за уреждане на отношенията при трудово правоотношение;)
  • Спорове в училищата (например между ученици и групи от ученици, между учители и ученици, между родители и учители;)
  • Договорни спорове (например при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;)
  • Потребителски спорове (например при неизпълнение или при некачествени стоки/услуги;)
  • При непозволено увреждане (например за договаряне на обезщетение за пострадалия;)