РАЛИЦА ПОПОВА

Медиатор, адвокат

Предлага медиация в следните сфери:

  • Търговски спорове (например по повод сключването или изпълнението на търговски сделки или между съдружници;)