ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ - ШУМЕН Добре дошли в Тук можете да разрешите споровете си по извънсъдебен ред с помощта на нашият екип от опитни медиатори, защото ние вярваме, че съгласието ражда стабилност. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА! РЕЗЕРВИРАЙТЕ ЧАС ЗА МЕДИАЦИЯ
icon3

СПИСЪК С МЕДИАТОРИ

Запознайте се нашите професионалисти и областите, с които работят.

icon4

РЕЗЕРВИРАЙ ЧАС

Използвайте нашата интерактивна форма за да запазите час за медиация

icon1

ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ

Медиацията е способ за доброволно решаване на различни видове спорове 

icon2

СЪБИТИЯ

Участвайте в нашите информационни срещи, проучвания и други събития.

ИЗПИТАН НАЧИН ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Съгласието ражда стабилност!
Етапите на медиацията, като способ за доброволно разрешаване на различни видове спорове.

1. Конфликт

Това е етапът, в който се зараждат поводът и причината за спора

2. Преговори

Моментът, в който с помощта на медиатор се водят преговори за разрешаване на спора.

3. Съгласие

При успешно приключила медиация се сключва формално или неформално споразумение

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ?
Настоящият проект има ясни и конкретни индикатори
Целевите групи, към които е насочен проект № BG05SFOP001-3.003-0088 “Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация” са Общественост, Граждани, Бизнес
ПРОУЧВАНЕ:
Включване на не по-малко от 300 представители на целевите групи от област Шумен по методът лице в лице
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ:
Запознаване на широката общественост с този способ и насърчаване на ползването му.
СРЕЩИ:
Провеждане на не по-малко от 2100 часа медиационни срещи на физически и представители на юридически лица
Последни новини и събития
Запознайте се с новостите, резултатите и предстоящите инициативи на Център по медиация – Шумен