Полезно

Какво е медиацията?

Медиацията в доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове при която трето лице – Медиатор подпомага спорещите страни да постигнат споразумение

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица включително когато са презгранични.

Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно процесуалния кодекс и не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *