Новини, Събития

Покана

Сдружение „СТАБИЛЕН И УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ кани всички медиатори практикуващи на територията на област Шумен да се включат в Списък с медиатори:

Във връзка с изпълнение Дейност 2 „Изграждане и развитие на център по медиация“ на Проект BG05SFOP001-3.003-0088 „Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”, Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Ви каним да се включите в списък на медиаторите по настоящият проект.
Кратко описание на проекта:

Проектът “Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация” има за основна цел да подпомогне процесите на популяризиране, адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни спорове /медиация/ в област Шумен като е рефериран и насочен към широката общественост, гражданите и бизнеса на територията на област Шумен.

Проектът си поставя целите да проучи познанията, нагласите и готовността на целевите групи да се възползват от медиация, като метод за решаване на граждански, трудови, търговски и други спорове, да изгради и развие център по медиация, който да работи за популяризирането на медиацията като процес и медиаторите, като професия, както и да предостави на представители на обществеността, гражданите и бизнеса на територията на област Шумен възможност да се възползват от медиационни сесии с медиатори вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на територията на област Шумен.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат осъществени следните дейности:

  1. Проучване на тема “Познания, нагласи и готовност за използване на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове”
  2. Изграждане и развитие на център по медиация.
  3. Публичност и информираност

Настоящият проект реферира и е насочен към следните целеви групи на територията на област Шумен:

  1. Общественост
  2. Граждани
  3. Бизнес

За повече информация или предоставяне на документи можете да заповядате в офиса на Сдружение СУПРИ в гр. Шумен, ул. Бачо Киро №5, партер, офис 7, с работно време: Понеделник-петък, 9:00 ч. – 17:00 ч., на телефон: +359 878 66 62 13 или на e-mail: ngosupri@gmail.com.

При желание от Ваша страна за участие в списък с медиаторите по Дейност 2 „Изграждане и развитие на център по медиация“ на Проект BG05SFOP001-3.003-0088 „Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”, Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд следва в срок до 26.03.2021г. да:

  1. Предоставите оферта за брутно почасово заплащане за астрономически час за провеждане на медиация.
  2. Предоставите кратко представяне и снимка (в дигитален формат)
  3. Да попълните анкетна карта относно видовете спорове, в които сте специализиран (Приложение 1 към настоящата покана)
  4. Да се сключи граждански договор между Вас и Сдружение „Стабилен и Устойчив Просперитет за Развитие и Иновации“

Липсата на обратна връзка и предприемане на действия до 26.03.2021 г. ще се смята за мълчалив отказ от Ваша страна да се включите списък на медиаторите към Център по медиция по Проект BG05SFOP001-3.003-0088 „Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”, Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд..

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *