Новини

Сдружение „СТАБИЛЕН И УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ изпълнява проект № BG05SFOP001-3.003-0088

На 04.02.2021 г. Сдружение „СТАБИЛЕН И УСТОЙЧИВ ПРОСПЕРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ – СУПРИ подписа договор за изпълнение на № BG05SFOP001-3.003-0088 „Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”, финансиран по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 3: „Прозрачна и ефективна съдебна система“, съгласно Договор № BG05SFOP001-3.003-0088-C01 от 04.02.2021 г., сключен между Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Проектът е с продължителност 16 месеца с дата на стартиране – 04.02.2021 г. и дата на приключване – 04.06.2022 г.

Стойност на бюджета в лева:
Общо: 99 695.26 лева
Финансиране от ЕС (ЕСФ): 84 740.97 лева
Национално финансиране: 14 954.29 лева

Цели по проекта:

Основна цел на проектът “Проучване на обществените нагласи и популяризиране на алтернативните методи за решаване на спорове чрез изграждане и развитие на център по медиация”: подпомагане процесите на популяризиране, адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни спорове /медиация/ в област Шумен и е насочен към широката общественост, гражданите и бизнеса на територията на област Шумен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *